TARYFY wodno-ściekowe

Kompleksowo przygotujemy wniosek o zatwierdzenie taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekówZostaw nam swoje dane - oddzwonimy i przedstawimy Ci propozycję współpracy.

POWIERZ OPRACOWANIE WNIOSKU EKSPERTOM

OTRZYMAJ KOMPLET DOKUMENTÓW OD JEDNEGO WYKONAWCY

DOSTARCZ WNIOSEK NA CZAS I ODCIĄŻ PRACOWNIKÓW

Do kogo skierowana jest ta oferta?

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

Co zawiera oferta współpracy?

Wniosek o zatwierdzenie taryfy

Wniosek jest zgodny z zapisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt taryfy

 • rodzaje prowadzonej działalności
 • rodzaj i struktura taryfy
 • taryfowe grupy odbiorców usług
 • rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
 • warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
 • warunki stosowania cen i stawek opłat, w tym: zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług
 • standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Uzasadnienie

 • zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia
 • standardy jakościowe usług, w tym informacja dotyczącą wpływu określonej taryfy na poprawę jakości usług spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów
 • zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy
 • bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i wód podziemnych
 • tabel będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat (A-I)

Komplet załączników

 • informacje o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo- -kanalizacyjne wody i jej cenie – za ostatnie trzy lata obrotowe
 • informacje o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń nieposiadanych przez to przedsiębiorstwo i cenie za ich wprowadzenie – za ostatnie 3 lata obrotowe

Co uzyskasz współpracując z nami?

Gwarantujemy kompleksowe wykonanie usługi i 100% satysfakcji.

Kalkulację zapewniającą pokrycie niezbędnych przychodów

zapewniających bilansowanie się systemu wodno-kanalizacyjnego

Zgodną z przepisami prawa analizę

wyznaczającą stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Merytoryczny i zgodny z przepisami wniosek taryfowy

w konsytuacji określonej przepisami prawa

Poznaj naszych Ekspertów

Hubert Goska

Główny ekonomista

Ekspert w projektach Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich czy NIST. Współtwórca metodologii porównawczej dla JST na cele raportów. Z sukcesem prowadzi nawet najbardziej skomplikowane projekty obejmujące finansowanie inwestycji na ponad 100 mln złotych, czy pozyskanie pożyczek z budżetu państwa. Klienci cenią jego skrupulatność i umiejętność dyskusji na najtrudniejsze tematy.

Jędrzej Bujny

Radca prawny, Doktor nauk prawnych

Ekspert organizacji samorządowych (m.in. ZMP, SGiPW) oraz branżowych (m.in. IGWP, GFW, PFW). Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Od blisko 12 lat świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz JST oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Aleksandra Hochenzy

Kierownik działu Ekonomicznego

Posiada największe doświadczenie w Polsce w zakresie wdrażania procedur naprawczych. Z sukcesem wsparła JST w procesach ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, pozyskując ponad 150 mln zł ministerialnych środków. Jest niezwykle przenikliwa i dokładna, posiada zdolność mówienia prosto o rzeczach trudnych i złożonych. Współpracę z nią chwalą WSZYSCY klienci.

Karolina Sawko

Analityk, Ekonomista

Analityk, Ekonomistka. Od kilku lat zajmuje się analizami finansowymi JST oraz spółek komunalnych. Bardzo konkretna w pomocy, co przekłada się na umiejętność szybkiego doradzenia nawet w najgorętszym okresie. Znakomicie wnioskuje i nawet trudne tematy przedstawia w sposób oczywisty.

Tymoteusz Mądry

Prawnik

W ramach działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług a rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organów ochrony środowiska jak i przedsiębiorców prywatnych działających w wielu sektorach gospodarki.

Zostaw kontakt — odezwiemy się do Ciebie